PZW121SEPOLNO


Idź do treści

Regulamin LO

Towarzyskie Zawody Koła Wędkarskiego nr 121 w Sępólnie Kraj.
"ŁOWCA OKAZÓW 2015" w długości ryby


Zapraszamy wszystkich chętnych naszych członków koła do rywalizacji w konkursie
"ŁOWCA OKAZÓW 2015" w długości ryby.
W konkursie przewidujemy symboliczne nagrody. Nie chcemy, by chęć zdobycia cennych nagród, przesłoniło piękno, jakie niesie ze sobą samo wędkarstwo.

W trakcie połowów obowiązują aktualne regulaminy połowu ryb dla danego koła.
Wychodzimy z założenia, że każdy zgłaszający sam wie, jakie ryby ujmy mu nie przyniosą.
Wierzymy w Waszą uczciwość i prawdziwie wędkarską etykę.

Regulamin Towarzyskich Zawodów Koła 121 w Sępólnie Kraj.
"Łowca Okazów 2014"

Celem niniejszego konkursu jest honorowa rywalizacja o
tytuł "Mistrza Koła nr 121 Łowcy Okazów 2015"
Konkurs zaczynamy od 1 kwietnia 2015r, kończymy 31 grudnia 2015r.

1. Warunki uczestnictwa i zgłaszania ryb

1.1 Udział w konkursie może wziąć każdy członek koła 121 w Sępólnie Kraj.,
a także zarząd koła.
1.2 Warunkiem zgłoszenia rekordowego połowu jest przesłanie
na adres email: pzw121sepolno@o2.pl
- imię i nazwisko łowcy z nr telefonu
- dwa zdjęcia złowionego okazu
(1-z rybą w ujęciu z przyłożoną wzdłuż jej ciała miarką
2- ujęcia ryby z Łowcą) zabrania się modyfikowania zdjęć i usuwania exif
- dane : łowisko, przynęta, metoda połowu.

1.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnej publikacji nadesłanych zdjęć
na łamach witryny www.pzw121sepolno.strefa.pl
1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji nadesłanych zgłoszeń
i zdjęć, z podaniem przyczyn. W szczególności dotyczy to zgłoszeń naruszających
obowiązujący na łowisku regulamin lub zasady wędkarskiej etyki.
1.5 Zgłoszenia ryb złowionych niezgodnie z prawem nie będą publikowane.
1.6 Lista gatunków uwzględnianych w klasyfikacji znajduje się w punkcie 2.2
1.7 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość ryb.
1.8 Każda zgłoszona ryba otrzymuje notę punktową, obliczoną w oparciu
o tabelę przeliczeniową, podaną w sekcji 2 Regulaminu.
1.9 Na liście punktowej znajdzie się każdy uczestnik, którego zgłoszenie zostało
zaakceptowane przez organizatora, niezależnie od tego, czy inni uczestnicy
zgłosili większą rybę.
1.10Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, któremu przyznana została
najwyższa nota punktowa. Otrzymuje on tytuł "ŁOWCA OKAZÓW 2014"


2. Obliczanie not punktowych

2.1 Nota punktowa obliczana jest według wzoru: [długość ryby w cm] /
[wskaźnik dla danego gatunku] x 100
2.2 Gatunki ryb podlegające i wskaźniki dla poszczególnych ryb (cm)
- Amur 90
- Karaś 40
- Karp 80
- Leszcz 60
- Lin 45
- Okoń 40
- Płoć 35
- Sandacz 80
- Szczupak 100
- Tołpyga 90
- Węgorz 90
- Wzdręga 35

2.3 Przykład obliczenia noty punktowej:
Złowiono lina o długości 38 cm. wskaźnik dla tego gatunku, wynosi 45
notę obliczamy następująco 38 / 45 x 100 = 84,44 pkt.
złowiono karpia 75 cm. wskaźnik to 80
notę obliczamy 75 / 80 x 100 = 93,75 pkt

3. Ustalenia końcowe

3.1 Konkurs ma charakter honorowy, dlatego organizator zakłada, że każdy uczestnik
potraktuje go zgodnie ze swoim honorem wędkarskim i szacunkiem dla przyjaciół.
3.2 Organizator dołoży wszelkich starań, aby konkurs odbył się w zgodzie z regulaminem.
jednak nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe praktyki uczestników konkursu.
3.3 Organizator wręczy dyplomy na Zebraniu Sprawozdawczym Koła 121
na początku 2015 r.

Ranking konkursu "Łowcy Okazów 2014" będzie zamieszczany i aktualizowany
w tabeli wyników.
Aktualności | Galeria | filmy | Zarzad | Ulgi i zwolnienia 2021 | Skladki i oplaty 2021 | Zawody | Szkólka wedkarska | Wykaz wód | Regulamin | Informator wedkarza | Lowca Okazow | Regulamin LO | kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego