Składki na ochrone i zag. - PZW 121

Przejdź do treści
Uchwała PZO nr 147/1 z dnia 11.10.2021r. zatwierdzona przez ZO w dniu 25.10.2021r.
TABELA SKŁADEK I OPŁAT NA OCHRONĘ I
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OGÓLNIE DOSTĘPNYCH W 2022 r.
Lp. SKŁADKI ROCZNE I OKRESOWE
CZŁONKOWIE PZW
WARTOŚĆ
SKŁADKI
(ZŁ.)
1. ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE I GÓRSKIE
1.1 Roczna - pełna 285 zł
1.2 Roczna - pełna ulgowa 235 zł
1.3 Roczna – młodzieżowa – pełna ulgowa 50 zł
1.4 Roczna – członka uczestnika - pełna ulgowa 10 zł
2. ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE
2.1 Roczna - niepełna 225 zł
2.2 Roczna - niepełna ulgowa 185 zł
3.
ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE
„JEDNO JEZIORO” wg wykazu
3.1 Roczna - niepełna 205zł
3.2 Roczna - niepełna ulgowa 155 zł
4. SKŁADKA KONKURSOWA – niepełna ulgowa 10 zł
5. SKŁADKI OKRESOWE
5.1 SKŁADKA OKRESOWA 1 DZIEŃ 30 zł
5.2 SKŁADKA OKRESOWA 3 DNI 50 zł
5.3 SKŁADKA OKRESOWA 7 DNI 90 zł
OPŁATY ROCZNE I OKRESOWE

NIEZRZESZENI W PZW
WARTOŚĆ
OPŁATY
(ZŁ.)
1. ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE I
GÓRSKIE
550 zł
2. ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE 450 zł
3.
ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE
„JEDNO JEZIORO” wg wykazu
400 zł
4. OPŁATY OKRESOWE
4.1 OPŁATA OKRESOWA 1 DZIEŃ 45 zł
4.2 OPŁATA OKRESOWA 3 DNI 75 zł
4.3 OPŁATA OKRESOWA 7 DNI 140 zł
1. Do składek rocznych okręgowych „niepełnych ulgowych”, „pełnej ulgowej” na ochronę i zagospodarowanie
wód określonych wartościowo są uprawnieni :
 członkowie odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW niezależnie od terminu jej nadania
 członkowie po ukończeniu 65 lat bez względu na wysokość swoich dochodów ze stażem organizacyjnym PZW
minimum 10 lat
 kobiety po ukończeniu 55 roku życia
 członkowie odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Okręgu PZW"
2. Składka okręgowa roczne członka uczestnika :
 młodzież szkolna do 16 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
 składka roczna okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód członka uczestnika upoważnia do wędkowania na
wszystkich wodach okręgowych ogólnie dostępnych (górskich i nizinnych) wszystkimi dozwolonymi metodami
wędkowania. Ponadto upoważnia do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych PZW na terenie całego kraju.
3. Składka okręgowa roczne młodzieżowa :
 młodzież szkolna i studenci od 16 – 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
4. „JEDNO JEZIORO” należy rozumieć jako pojedyncze jezioro lub grupę jezior wg wykazu, z wyłączeniem rzek
górskich i nizinnych, kanałów, cieków między jeziorami oraz zbiorników zaporowych.
5. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
6. Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla zweryfikowanych strażników Społecznej Straży Rybackiej,
współmałżonka oraz osób odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami - 30zł. Składka w wysokości 30zł nie przysługuje
byłym członkom, ukaranym przez sądy koleżeńskie PZW oraz osobom prawomocnie skazanym przez sądy powszechne na
podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym i ustawie o ochronie przyrody.
7. Składka za szczególny wkład w rozwój wędkarstwa dla członka Okręgu Bydgoskiego - 80zł.
8. SKŁADKA KONKURSOWA – dotyczy osób będących członkami PZW(posiadających aktualną składkę członkowską) a nie
posiadających składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Składka konkursowa nie dotyczy osób posiadających składkę
na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnie dostępnych nizinnych, górskich, „jedno jezioro”(na którym odbywa się konkurs).
9. System ulg określony wiekowo stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
10. Składka roczna okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla Honorowego Prezesa Koła PZW – Okręgu Polskieg
KOŁO PZW 121 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Wróć do spisu treści